Den här sidan uppdateras inte längre, vi hänvisar till vÃ¥r nya: 

www.mtmnorden.comMTM

Methods-Time Measurement

METOD - TID - MÄTNING

 

MTM-Föreningen i Norden

MTM-Föreningen i Norden tillhandahÃ¥ller utbildningar, utbildningsmaterial och konsulttjänster inom MTM-systemen, t.ex. SAM, UAS och Produktionsteknik . VÃ¥ra huvudmän är företag, fackföreningar samt regionala produktivitetsföreningar med individuella medlemmar.

Under benämningen Nordisk Produktivitet vill vi erbjuda utbildning, utbildningsmaterial, och konsultstöd genom MTM-Föreningen i Norden, i samarbete med våra medlemsföretag, och våra Regionala Produktivitetsföreningar.

Prioritet för MTM-Föreningen i Nordens utbildningar:

1. MTM-SAM, MTM-UAS, MTM-2 och MTM-1 Bas

2. Klockstudier med Prestationsbedömning

3. Frekvensstudier

3. Ergosam

4. Metodarbete, Metodbeskrivning, Metodanalys

5. Linebalansering

6. Man-Maskin schemaNordisk Produktivitet

MTM-Föreningen i Norden
Termometergatan 13
723 50 Västerås

Telefon: +46 (0)21 12 88 00

E-post: info@nordiskproduktivitet.com


Management
(5S, TPM, CAP)