Produktionsteknik:

Produktionsteknik handlar om att utveckla, förbättra och effektivisera produktionen inom sitt företag.

Till sin hjälp har produktionsteknikern ett antal verktyg som t.ex. frekvensstudier, klockstudier m.m.

MTM-Föreningen erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom området produktionsteknik.


Frekvensstudier: En teknik som kan användas inom alla områden. En frekvensstudie ger en bild av tidens fördelning på olika arbetsuppgifter. En frekvensstudie är och bör vara första steget i varje förbättringsprojekt.

Klockstudier: Med en ganska liten arbetsinsats kan de flesta arbeten tidsättas.

Prestationsbedömning: Används i samband med klockstudier för att beräkna normtiden för ett arbetsmoment.

MTM-SAM: Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys. En utveckling av MTM-1. System för att objektivt beskriva en metod som också ger tiden för att utföra arbetet.

Systemet är godkänt och vedertaget av arbetsmarknadens parter IFmetall och Teknikföretagen.

ErgoSAM: Utveckling av SAM där belastningen på operatören ur ergonomisk synvinkel fås vid analysen. Genom att påverka metoden på rätt sätt kan alltså risken för arbetsskador minskas.

Övriga MTM-system: Som MTM-1, MTM-2

Man-Maskin Schema: Man-Maskin schema beskriver förhållandet mellan maskinoperatör och maskiner/utrustningar i tid och sekvens. Maskinoperatörens beläggning bestäms av hur mycket de olika maskinerna kräver i utfört arbete i form av mätning, kontroller, FU mm.


Kontakta oss för mer information och offert: info@nordiskproduktivitet.com


Skalbarhet