MTM-Systemens utveckling och spridning

 
MTM-systemet kom till Sverige i slutet av 1949, och har haft stor betydelse för utvecklingen av industrins produktivitet och konkurrenskraft.

MTM betyder Methods-Time Measurement (sv. Metod Tid Mätning), en analysteknik som används för att beskriva manuella arbetsmetoder på ett entydigt sätt och därifrån se och värdera förbättringar av just metoden, att jobba smartare.

Som ett komplement till metodbeskrivningen erhåller man en objektivt fastställd cykeltid utan att använda någon klocka eller subjektiva bedömningar av prestationen.

MTM-tiden är en internationell norm för prestationen vid manuellt arbete.

Den i dag vanligen förekommande formen av MTM i Sverige, benämns SAM, en utveckling av det ursprungliga MTM-1 systemet.

SAM är snabbt och enkelt att tillämpa.

Det finns också en ergonomimodul benämnd ErgoSAM som integrerats i systemet.

Vidare finns det olika former av IT-stöd för SAM, ErgoSAM samt alternativa tillämpningsformer av systemen. MTM-Systemen används bl.a. av våra medlemsföretag.

MTM-Föreningen i Norden certifierar årligen över 150 MTM-Tekniker.