Välkommen till vår hemsida "Nordisk Produktivitet".

Vi har lite information och nyheter inför 2016 som du kan läsa mer om här! Detta dokument skickades ut till medlemsföretagen under december 2015. 

Information till medlemsföretagen 2016


MTM-Föreningen i Norden

Veikko Turunen
Ordförande