Veikko TurunenVeikko Turunen
Ordförande

Född 1953

Ledamot av MTM-Föreningen i Nordens styrelse sedan 2015.

DPL Technology Improvement/Becnchmarking - Volvo Personvagnar AB.

Konsultverksamhet i enskild firma, Veikko Turunen, 530413-2599

Ingenjör inom Teleteknik (styr- och reglerteknik)

Tidigare anställningar:
1972 - 1973 Saab Scania, Trollhättan
1973 -         Volvo företagen
Instruktör
Arbetsledare
Verkmästare
Fabrikschef
Produktionsteknik/Beredning
Har erfarenhet från bearbetning, montering, gjutning, ekonomi och logistik.

MTM 1-2-3
Most
SAM
PTG
Metodarbete
Produktivitet
Benchmarking
Lean
Projektledning 

 Peter Almström
Vice Ordförande


Född 1972


Ledamot av
MTM-Föreningen i Nordens styrelse sedan 2013.

Anställd som Docent vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för material och tillverkningsteknik sedan 2012.

Styrelseledamot i MVV Holding AB och MVV International AB sedan 2010.

Grundare och styrelseledamot i Productivity Potential Assessment Sweden AB sedan 2007.

Konsultverksamhet i enskild firma Almstrom Consulting sedan 2006.

Docent i
Produktionsanalys vid Chalmers 2011

Teknologie doktor i
Produktionsteknik vid Chalmers 2005

Civilingenjör i
Automatiseringsteknik vid Chalmers 1996

Peter bedriver forskning och undervisning vid Chalmers kring produktivitetsfrågor och analys av manuellt arbete. Länkar:

http://www.chalmers.se/mmt/SV/forskning/tillverkningsteknik/personal/peter-almstrom

http://www.linkedin.com/pub/peter-almstr%C3%B6m/15/274/447
Erik Evers

Mycronic


Leif Funke

Volvo Penta


Samuel Hallin

Kinnarps


Richard Hedman

Volvo Group Trucks OperationsTony Jurstedt

Född 1955

Anställd på Scania CV AB i Södertälje sedan 1986.

Nuvarande befattning: - Project Engineer, Global Industrial Development. Systemägare av Scania  Timesetting System STS.

Tidigare anställningar:
Scania CV AB
- Arbetsmätningsteknik på Scania Servicemarknad

- Gruppchef, central produktionsteknik, arbetsmätning

- Produktionstekniker, materialhantering

Flaktwood i Järna

- Produktionstekniker 1977 - 1986Christer Skog

Teknikföretagen


Tommy Thunberg Bertolone Tommy Thunberg Bertolone


Född 1968
Anställd på IF Metalls förbundskontor sedan 1999.
Innan arbetade jag i produktionen på Dickson PSC AB, som är vidareförädling inom SSAB koncernen, där jag också var klubbordförande för IF Metall i 10 år

Arbetar huvudsakligen med utbildning, stöd och rådgivning till fackliga förtroendemän och lokala parter gällande utvecklingsfrågor på arbetsplatsen, som partsgemensamma förändringsprocesser, arbetsorganisation, produktionssystem, lean produktion och lönesättningsfrågor inklusive ackord, MTM, SAM.
I mitt arbete ingår också att både samverka och förhandla med våra arbetsgivarorganisationer om kollektivavtalsfrågor Marie Loré
Marie Loré

Sköter administrationen åt MTM-Föreningen i Norden och har gjort det sedan våren 2003.

Före det ansvarade jag för administration och ekonomi på ett konsultföretag med 14 anställda. Konsultföretaget arbetade med produktionsutveckling där bland annat SAM och MTM ingick.
Bert Carl


Uppdrag
Anställd av MTM-Föreningen sedan 2006 för att vara utbildningsansvarig samt
även utföra viss konsultverksamhet.
Svensk representant i IMD (International MTM Directorate)

UtbildningarBert Carl

Ingenjörsexamen
International Instructor för MTM-Systemen, vilket innebär lärarbehörighet i MTM-
Systemen både internationellt och nationellt

Erfarenhet
Har arbetat som produktionsteknisk konsult inom svenskt näringsliv sedan 70-
talet.
Uppdragen har varit många och det har hela tiden handlat om allt som innefattas
i en produktionsteknikers uppdrag.
Exempel:
Klockstudier
Frekvensstudier
Lönesystem
Metodutveckling
Analysering med MTM-systemen
Standardiserade arbetsmetoder

Utbildningar i MTM-Föreningens regi
Klockstudier inkl. prestationsbedömning
Frekvensstudier
BTU – Bygga tidsunderlag
MTM-systemen som
- SAM
- UAS
- MTM-1
- MTM-2
- MEK
m.fl.
Lärarutbildning inom MTM-systemen