Veikko TurunenVeikko Turunen
Ordförande

Född 1953

Ledamot av MTM-Föreningen i Nordens styrelse sedan 2015.

DPL Technology Improvement/Becnchmarking - Volvo Personvagnar AB.

Konsultverksamhet i enskild firma, Veikko Turunen, 530413-2599

Ingenjör inom Teleteknik (styr- och reglerteknik)

Tidigare anställningar:
1972 - 1973 Saab Scania, Trollhättan
1973 -         Volvo företagen
Instruktör
Arbetsledare
Verkmästare
Fabrikschef
Produktionsteknik/Beredning
Har erfarenhet från bearbetning, montering, gjutning, ekonomi och logistik.

MTM 1-2-3
Most
SAM
PTG
Metodarbete
Produktivitet
Benchmarking
Lean
Projektledning 

 Peter Almström
Vice Ordförande


Född 1972


Ledamot av
MTM-Föreningen i Nordens styrelse sedan 2013.

Anställd som Docent vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för material och tillverkningsteknik sedan 2012.

Styrelseledamot i MVV Holding AB och MVV International AB sedan 2010.

Grundare och styrelseledamot i Productivity Potential Assessment Sweden AB sedan 2007.

Konsultverksamhet i enskild firma Almstrom Consulting sedan 2006.

Docent i
Produktionsanalys vid Chalmers 2011

Teknologie doktor i
Produktionsteknik vid Chalmers 2005

Civilingenjör i
Automatiseringsteknik vid Chalmers 1996

Peter bedriver forskning och undervisning vid Chalmers kring produktivitetsfrågor och analys av manuellt arbete. Länkar:

http://www.chalmers.se/mmt/SV/forskning/tillverkningsteknik/personal/peter-almstrom

http://www.linkedin.com/pub/peter-almstr%C3%B6m/15/274/447

Tony Jurstedt

Scania AB  Glenn Gunnarsson

Teknikföretagen 


Tommy Thunberg Bertolone Tommy Thunberg Bertolone


Född 1968
Anställd på IF Metalls förbundskontor sedan 1999.
Innan arbetade jag i produktionen på Dickson PSC AB, som är vidareförädling inom SSAB koncernen, där jag också var klubbordförande för IF Metall i 10 år

Arbetar huvudsakligen med utbildning, stöd och rådgivning till fackliga förtroendemän och lokala parter gällande utvecklingsfrågor på arbetsplatsen, som partsgemensamma förändringsprocesser, arbetsorganisation, produktionssystem, lean produktion och lönesättningsfrågor inklusive ackord, MTM, SAM.
I mitt arbete ingår också att både samverka och förhandla med våra arbetsgivarorganisationer om kollektivavtalsfrågor
Ledamot av MTM-Föreningen i Nordens styrelse sedan 2006


Jan-Erik HasselbladJan-Erik Hasselblad

Historik:

Född 1965.
Anställd hos VSAB AB

Tidigare anställd på bland annat Asko Appliances i Jung
Arbetar huvudsakligen med teknisk planering och utveckling av fabrikens produktion och underhållssystem men även med annan verksamhetsutveckling.

Befattningar:

Produktionsteknisk chef produktverkstad 2003-

Produktionsteknisk chef produktverkstad 1997-2002

Produktionstekniker montering samt konstruktion av produktionsutrustning


Huvudsakliga kompetensområden:

Tekniska stödfunktioner samt dess systemstöd

Lean produktion

Lönesystem
MOST-tekniker
SAM-tekniker


Föreläsare inom "LEAN " Asko Appliances 2010

Ledamot av styrelsen för MTM-Föreningen i Norden sedan 2006Samuel Hallin

Kinnarps AB  
Ulf NyströmUlf Nyström

Född 1961

Anställd vid National Electric Vehicle Sweden   ( NEVS ) som

Project Manager Produktion sedan 2013.


Tidigare anställningar:

Volvo Personvagnar;

-Delprojektledare för införande av Andon med Fasta Stoppositioner

Saab Automobil:

-Produktionsteknisk chef  Monteringsfabriken

-Produktverkstadschef Montering

-Projektledare; Produktionsförberedelser för ny bil och fabrik.

-Team ledare, Produktvård  Drivaggregat

-Gruppchef Beredning,  Chassi & Drivaggregat

-Beredningsingenjör


Utbildning;

Gymnasieingenjör, inriktning maskin


 


Marie Loré
Marie Loré

Sköter administrationen åt MTM-Föreningen i Norden och har gjort det sedan våren 2003.

Före det ansvarade jag för administration och ekonomi på ett konsultföretag med 14 anställda. Konsultföretaget arbetade med produktionsutveckling där bland annat SAM och MTM ingick.
Bert Carl


Uppdrag
Anställd av MTM-Föreningen sedan 2006 för att vara utbildningsansvarig samt
även utföra viss konsultverksamhet.
Svensk representant i IMD (International MTM Directorate)

UtbildningarBert Carl

Ingenjörsexamen
International Instructor för MTM-Systemen, vilket innebär lärarbehörighet i MTM-
Systemen både internationellt och nationellt

Erfarenhet
Har arbetat som produktionsteknisk konsult inom svenskt näringsliv sedan 70-
talet.
Uppdragen har varit många och det har hela tiden handlat om allt som innefattas
i en produktionsteknikers uppdrag.
Exempel:
Klockstudier
Frekvensstudier
Lönesystem
Metodutveckling
Analysering med MTM-systemen
Standardiserade arbetsmetoder

Utbildningar i MTM-Föreningens regi
Klockstudier inkl. prestationsbedömning
Frekvensstudier
BTU – Bygga tidsunderlag
MTM-systemen som
- SAM
- UAS
- MTM-1
- MTM-2
- MEK
m.fl.
Lärarutbildning inom MTM-systemen