Om MTM-Föreningen i Norden:

MTM-Föreningen i Norden är en idéell organisation för företag, organisationer och enskilda tillämpare av MTM-Systemen.

Vi har drygt 20 medlemsföretag och medlemsorganisationer i hela Norden. Dessutom har vi 14 regionala produktivitetsföreningar i Sverige som medlemmar.

Totalt organiserar vi på detta vis cirka 3000 professionella utövare av Produktionsteknik och MTM-System, i hela Norden.

MTM-Föreningen bildades 1955 och erbjuder en partsoberoende plattform för att utveckla, sprida och säkerställa tillämpningen av verktyg och koncept, för att förbättra företagens produktivitet och konkurrenskraft.

MTM-Föreningen i Norden är en av 15 nationella MTM-föreningar som är anslutna till IMD, International MTM Directorate, och vi ansvarar för MTM-Systemens utveckling samt tillämpning i Norden.

Under benämningen Nordisk Produktivitet vill vi erbjuda utbildning, utbildningsmaterial, och konsultstöd genom MTM Föreningen i Norden, i samarbete med våra medlemsföretag, och våra Regionala Produktivitetsföreningar.

Syfte:

Vi verkar för att:

Vår verksamhet är att:

Tycker du att det är viktigt att utveckla produktivitet? Bli medlem du också!

Länk till medlemsansökan