SAM-lärare: Utbildningsmaterial för nedladdning hittar du i vårt forum.

Förteckning över godkända SAM-lärare:
 


Namn

Företag

 

Ahlander, Anders

CamsWeb solutions

 

Amprazis, Joakim

Volvo Car Torslanda

 

Bergström Michael

Göteborgs Tekniska College

 

Berntsson, Robert

Volvo Car Torslanda


Broberg, Jesper

MVV International
 

Bull Tuhus, Richard

Pensionerad NO

 

Börjesson, Hans


 

Carl, Bert

MTM-föreningen i Norden

 

Fahlgren, Stefan

MVV International AB 

 

Figaro, Agneta

MVV International AB

 

Gullstrand, Lennart

Volvo Car Torslanda

 

Helander, Christer

Volvo Car Corporation

 

Helmrich, Klaus

Syncron International AB

 

Holterberg Peter

Volvo Aero Corporation

 

Isaksson, Bengt

Isaksson Produktionskonsult

 

Johansson, Håkan


 

Johansson, Tommy

MVV International

 

Joving, Magnus

Volvo Car Torslanda

 

Jäder, Arne

SKF Kompetenscentrum

 

Karlsson, Per-Inge

MVV International


Kihlander, Mikael

MVV International

 

Laring, Jonas

Chalmers Tekniska Högskola/ Produktionsergonom Jonas Laring

Morén, Robert

Kinnarps AB

 

Naessvik, Per-Magnus

SKF Tekniska Gymnasium

 

Nilsson, Karl-Erik

Kenab Konsult AB

 

Nilsson, Per-Erik

Pensionerad

 

Olaison, Bertil

Jönköpings Tekniska Högskola

 

Olsen, Poul-Erik

Pensionerad, DK


Peterson, Johan

MVV International
 

Rasmusson, Lennart

Volvo Car Torslanda

 

Rogbrant, Ulf

MVV International AB

 

Rosengren, Claes

Göteborgs Tekniska College

 

Sundberg, Pär

Volvo Car Corporation

 

Sundman, Henric

Wellspect Healthcare