Länk till medlemsansökan

Skicka via e-post till: info@nordiskproduktivitet.com eller via brev till:

MTM-Föreningen i Norden

Termometergatan 13

723 50 VÄSTERÅS


Målgrupp
Föreningen har följande kategorier av medlemmar:

 Medlemsavgifter:

- för företag 7 500kr/år

- för universitet och högskolor 500 kr/år.

- för enskilda medlemmar 0 kr/ år


Värde
MTM föreningen erbjuder en partsoberoende plattform för att utveckla och sprida nya tekniker och koncept för att förbättra nordiska företags produktivitet och konkurrenskraft. Dessutom erbjuds föreningens medlemmar rabatt på föreningens produkter och tjänster.