Frekvensstudier

Frekvensstudien är en statistisk systematisk modell för att samla in data och analysera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. Utifrån studien har vi fått verksamheten dokumenterad i siffror och vi har fått kunskap om hur stor del av tiden som är värdeskap-ande. Denna information kan ligga till grund för att identifiera områden för förbättringar. Förutom den insamlade datan är observatörens iakttagelser och erfarenhet en viktig del av frekvensstudien. Vi kan även fastställa förbättringarnas potential och utveckla förbättringsprogram.

När ska vi då göra en frekvensstudie? En frekvensstudie är ett ypperligt instrument för att få en helikoptervy över din verksamhet och utgör ett bra underlag till ett kontinuerligt förbättringsarbete.


Kontakta oss för mer information och offert: info@nordiskproduktivitet.com