Klockstudier

Klockstudier (arbetsstudier) kan användas inom de flesta områden där verksamhet förekommer i en eller annan form. Syftet med den enskilda klockstudien är helt beroende av det problem man avser att lösa. Den kunskap och de erfarenheter som man kan skaffa sig genom att studera ett arbete kan användas på många håll inom ett företag. En klockstudie kan ge svar på följande frågor:

* Vilka faktorer påverkar verksamheten?

* Hur och i vilken utsträckning påverkar dessa faktorer verksamheten?

* Vilka resultat kan vi nå med verksamheten om man ändrar på faktorerna?


Kontakta oss för mer information och offert: info@nordiskproduktivitet.com