Prestationsbedömning

Att utföra någon form av arbete innebär att man presterar något eller utför en prestation. Om två människor utför samma arbete är det troligt att de har olika prestationer, men ändå kan båda dessa operationer vara normalprestationer för respektive människa. Om man genom arbetsmätning vill fastställa en tid för ett arbete, som ska gälla oavsett vem som utfört det, kan man inte fastställa en normalprestation, eftersom den varierar från person till person. Den prestation, som krävs för att utföra arbetet på den fastställda tiden, blir istället en normprestation. Denna prestation är en utgångspunkt för jämförelser mellan prestationer på samma sätt som en meter är en norm för jämförelser mellan olika längder. Detta är vad vi kallar för prestationsbedömning.

Kontakta oss för mer information och offert: info@nordiskproduktivitet.com