GTT-studie

GTT – Grupp-Tid-Teknik (Group Timing Technique), är frekvensstudier med konstanta tidsintervall. Frekvensstudien kännetecknas av slumpmässiga avläsningar, men det har visat sig att man under vissa förutsättningar kan göra observationerna av varje avläsningsbas med lika långa tidsintervall som då kallas för GTT-studie.

Exempel: 5 operatörer som jobbar i ett lag (1-5), en halv minut mellan observationerna, alltså första observationen på operatör nr 1, andra observationen på operatör nr 2 en halv minut senare. Ytterligare en halv minut senare observation nr 3 på operatör nr 3 o.s.v. När man sedan gör en observation på operatör nr 1 igen har det gått 2,5 minut. Då kan man tänka sig att varje observation ger en bild av verksamheten under en tidsrymd motsvarande intervallet mellan observationerna.


Kontakta oss för mer information och offert: info@nordiskproduktivitet.com