Linköpings Pf

Södra Norrlands Pf

Smålands Pf

Nätverket för Produktionsutveckling (NPU)

Västsvenska Produktivitets- och Rf/Tekniska Samfundet