Tidningen Bättre Produktivitet

www.battreproduktivitet.se


MTM-Föreningar i världen:
Austrian MTM Association www.mtm-vereinigung.at
Brazilian MTM Association www.mtmdobrasil.com
Czech MTM Association www.czechmtm.cz
French MTM Association www.mtmfr.com
German MTM Association www.dmtm.com
Italian MTM Association www.mtmitalia.it
Japan MTM Association japan@imd-international.org
Polish MTM Association www.plmtm.com
Serbian MTM Association
serbia@mtm-international.org
South African MTM Association www.mtm-association.org.za
Spanish MTM Association www.asocmtmesp.com
Swiss MTM Association www.swissmtm.com
U.K. MTM Association www.mtmuk.org
U.S.A. and Canada MTM Association
www.mtm.org

Produktionsteknik och LEAN:

Här kan du beställa The Toyota Way på svenska: http://www.leanforum.se/
Lean Enterprise Institute http://www.lean.org/
Produktionsteknik och LEAN fångat på video
http://www.industrialengineer.tv/
Institute of Industrial Engineer http://www.iienet2.org/
Granskade BRA länkar från Institute of Industrial Engineers
http://www.iienet2.org/Details.aspx?id=496
Toyotas egna förklaringar till LEAN-begreppen
http://www.toyotageorgetown.com/terms.asp
Toyotas egna förklaringar om deras produktionssystem TPS
http://www.toyotageorgetown.com/tps.asp

Bra mjukvaror (sorterat på operativsystem/plattform):

Android:


 Advanced Tally Counter
 Upp/ ner räknare med tidsstämpel t.ex. vid frekvensstudie, mailar resultat

 http://getandroidstuff.com/advanced-tally-counter-android-download/

 Joke Alarm

 Inget skämt, använd vid frekvensstudie för att få en ljudsignal var n:e sekund

 http://se.androlib.com/android.application.jokealarm-aradzhabov-blogspot-com-jAxtB.aspx

Iphone:


 Tallymander

 Upp/ ner räknare med tidsstämpel t.ex. vid frekvensstudie, mailar resultat

 http://www.danilocampos.com/apps/tallymander/

Linux:


   

Mac:


   

Windows Mobile:


TMU och decimalminut kronometer till din handdator/ mobiltelefon(Freeware) http://sinproject.com/data/software/sinpocketstopwatch_320.cab

Windows XP/Vista/7:


   

Skicka gärna in förslag på länkar, eller anmäl brutna länkar ovan till:

info@nordiskproduktivitet.com