MTM-SAM:

SAM är ett MTM-baserat system som är till för att beskriva manuella arbetsmetoder på ett entydigt sätt, driva metodförbättringar och objektivt fastställa cykeltider utan subjektiva bedömningar av prestation.

MTM-SAM kan användas för metodanalys i en produkts alla stadier, t.ex. konstruktion och beredning för analys av metod för nya eller förändrade produkter.

Tillkomsten av MTM-SAM:

* Baseras på sekvenstänkande

* Snabbare än eller lika snabbt som MTM-3

* Bättre metodbeskrivning än MTM-3

* Noggrannhet mellan MTM-2 och MTM-3

* Grundat på MTM och med samma prestationsnorm

* Lätt att integrera med befintliga MTM-system samt utbildningen i dessa

* Systemegenskaperna skall verifieras enligt IMD:s normer för generella MTM-system

* Skall vara generellt utan andra begränsningar än de som ligger i utjämningstiden

* Skall lämpa sig för såväl direktanalys som tidformel- och standarddata-utveckling

* Skall kunna kompletteras med element för hjälpdonsanvändning, speciella rörelsemönster samt icke manuella aktioner

* Skall vara ett fritt systemMTM-SAM reviderades 1995 och målet för denna revidering var att förenkla reglerna i MTM-SAM och att förkorta utbildningstiden

samt att anpassa materialet så att det blir tillgängligt även för icke produktionstekniker.

Systemet har med bibehållen precision förbättrats och förenklats på flera punkter och detta leder till färre användarfel (vanligtvis den

största enskilda felkällan vid analyser).

Sekvensblanketten har utformats så att analysen sker i den sekvens som arbetsmomenten utförs.

Systemet kan efter revideringen användas som ett kraftfullt verktyg i företagets kontinuerliga förbättringsarbete.

Systemet kan användas för analyser av metodik och tider, såväl i produktion som i konstruktion och beredning.