Är du anställd i ett medlemsföretag, medlem i en regional förening, eller medlem direkt i MTM-Föreningen?

Länk till medlemsansökan

Här är förmåner som du kan utnyttja:Genom medlemskapet i MTM-Föreningen kan du prenumerera på tidningen "Bättre Produktivitet" för bara 149 kr + moms per helår (8 nummer). Ordinarie pris är 349 kr + moms per år. Du sparar 200 kr per år!

Utöver detta har varje medlemsföretag rätten att få 2 ev av tidningen skickade till företaget eller två av företags anställda.


Kopiera nedanstående, klistra in i e-post, fyll i dina uppgifter, och skicka till info@nordiskproduktivitet.com:

Ämne: Prenumeration Bättre Produktivitet

Antal tidningar:
Namn:
Medlem via:
Telefon:
Leveransadress:
Postnr:
Ort:
Fakturaadress:
Postnr:
Ort:


Gratis nätverksträffar (när inte arrangören tar ut någon avgift), där du kan ta del av erfarenheter från andra företag och branscher. Ett mycket effektivt sätt att göra benchmark-studier, och för att skapa kontakter för framtida nätverk.25% rabatt på många av våra utbildningar, produkter och tjänster. Detta innebär att kostnaden för medlemsavgiften (f.n. 7500 kr per år för företag, 500 kr per år för universitet/ högskolor) mycket snart är intjänad, och att medlemskapet sedan blir en ren vinst för dig och ditt företag. Ett medlemskap i MTM-Föreningen visar också att du och din organisation tar produktivitetsfrågorna på allvar.